Great Western Hospital er et centralsygehus med 600 senge i Swindon, Storbritannien, som leverer akutbehandling, kirurgi, diagnostik, pædiatri, obstetrik og ambulante tjenester.

I slutningen af 1990'erne begyndte hospitalet at integrere simulation i deres eksisterende personaletræningsprogrammer i den overbevisning, at simulationstræning skaber større kvalitet i behandlingen og øget patientsikkerhed. Uddannelsesafdelingen (the Academy) træner på nuværende tidspunkt ca. 2.000 personer om året, bådet internt og eksternt hospitalspersonale, sundhedsudbydere inden for primærplejen og udvalgt politipersonale.

Simulation ud på afdelingerne
Selvom uddannelsesafdelingen råder over omfattende udstyr, lægges der stor vægt på simulationstræning af hold, som faciliteres på afdelingerne (in-situ), hvor folk, som arbejder sammen, også træner sammen i deres eget miljø og med deres sædvanlige værktøjer og vante udstyr. Hospitalets ansatte opfordres dog til at gøre individuelt brug af simulationsfaciliteterne ind imellem deres træningssessioner. Efter al træning bidrager grundige og personlige debriefing-sessioner til at raffinere og forbedre det læringsresultat, der følger af simulationsoplevelsen.

Blandt de hyppigt anvendte simulerede scenarier kan nævnes akut kritisk sygdom, hjertestop, brystsmerter, koma, vanskelig luftvej/intubation, myokardieinfarkt og respirationsstop. Træningsudstyr til at øve disse scenarier omfatter SimMan, SimBaby, ALS Simulator, Resusci Anne Skills Station og andre færdighedstrænere og dukker. For nylig er MicroSim (computersimulerede kliniske øvelser) blevet gjort tilgængelig på afdelingerne og bruges af læger og sygeplejersker.