Ridgewater College, som har afdelinger i Willmar og Hutchinson, er en af de 33 højere uddannelsesinstitutioner, som indgår i Minnesota State Colleges and Universities (MnSCU)-systemet. Dette college tilbyder en lang række uddannelsesmuligheder og stræber efter at blive "en dynamisk uddannelsesleder, der eksemplificerer innovation og excellens inden for et læringsmiljø, som er centreret omkring de studerende".

Som en del af strategien om at komme denne mission nærmere investerede Ridgewater College i simulation med henblik på at inkorporere det i både klasseundervisningen og den kliniske tid. Ridgewater har siden da fået succes med at integrere simulation i pensummet og i lokalområdet. Sygeplejeprogrammet har et LPN- (Licensed Practical Nurse) og AD-program (Associate Degree Nursing Program) med ca. 250 studerende pr. semester.

Ridgewater College' tidlige simulationserfaring fulgte efter et køb af SimMan i 2002, som viste sig at være så populær, at simulationstræning blev tilføjet alle kliniske rotationer samt klasseundervisningen og laboratorieundervisningen. Med en senere tilføjelse af SimNewB, besluttede simulationschef Jeanne Cleary, BSN, MA, RN følgende: "Efter at vi havde udført meget programmering selv og kørt scenarier "i farten" ønskede jeg at lære, hvordan de præprogrammerede scenarier køres. Nu kører jeg den kun på denne måde– Jeg elsker det.

Simulationssamarbejder

Ridgewater bruger simulation i alle semestre af deres sygeplejeprogram, idet der er mindst 3 simulationsdage hvert semester som en del af den kliniske erfaring. Sygeplejeprogrammet samarbejder med hospitaler, klinikker, plejehjem og andre sundhedsinstitutioner i området i forbindelse med uddannelsesprogrammer. Cleary hævder, at de studerende får mange forskellige kliniske muligheder inden for disse sundhedsfaglige rammer, og de ønskede at give noget tilbage. Hun fortsætter, "Vi hjalp et hospital med at krydstræne sygeplejepersonalet til et nyt plejeleveringssystem (Care Delivery System) i forbindelse med sammenlægning af et medicinsk og et kirurgisk afsnit. Vi har haft RPAP (Rural Physician Associate Program) ude på skolen til praktisk træning i forbindelse med kompleks patienttræning. Vi tager også vores simulatorer med ind i det sundhedsfaglige miljø som f.eks. SimNewB til NRP og SimMan til ACLS-træning."

"Chokdage"

En af de største successer på Ridgewater er Senior Nursing Experience. Cleary fortsætter, "Efter at have fundet huller i vores ATI-testscorer*, blev der udviklet scenarier for at udfylde dette læringsområde, og nu har vi "chokdage", som de studerende skiftes til at deltage i. Som følge heraf har vi set en stigning i testscorerne." Cleary pointerer, at de studerende bemærkede forskellen med bemærkninger som f.eks. "Jeg ved, at jeg klarede mig bedre ved den test, som omhandlede simulationsoplevelsen".

Ridgewater har nu de mest avancerede simulationscentre hos begge college-afdelinger, og træningsudstyret omfatter p.t.: SimMan 3G (til den mobile simulationsenhed), SimMan, SimBaby, SimNewB, en række forskellige VitalSim-dukker og Virtual IV.

Cleary opsummerer, "Vi er overbevist om, at simulation og den aktive læringsproces har hjulpet vores studerende til at tænke kritisk, løse problemer og prioritiere patientplejen. Selvom tiden varierer fra gruppe til gruppe, opfylder alle studerende de forud fastlagte mål for scenarierne. De studerende har taget udfordringen op. Alt dette hjælper dem til at opnå en bedre score ved test og præstere bedre rent klinisk."

* Assessment Technology Institute