Moderne sundhedspleje er en meget kompleks proces med talrige dynamikker og pres, som er en udfordring med hensyn til levering af løbende og ensartet patientpleje af høj kvalitet. Men kan man virkelig sige, at træningsmiljøet er en realistisk afspejling af arbejdsmiljøet, der giver de sygeplejestuderende den forventede effektivitet, så de arbejder pålideligt i henhold til teoretiske og fejlfrie standarder? På Goldfarb School of Nursing (sygeplejeskole) overvejede man nøje skolens sygeplejeprogram og stillede sig selv det samme spørgsmål.

Behovet for at kontekstualisere træningserfaringerne.

I dag skal klinisk personale på alle niveauer foretage hurtige og nøjagtige vurderinger og tage kliniske beslutninger under hele patientens plejeforløb. Med dette i tankerne besluttede Goldfarb School of Nursing sig for at skabe et "realistisk" arbejdsmiljø, hvor træningen blev kontekstualiseret for bedre at forberede de studerendes færdigheder og selvtillid, inden de kom ud i det kliniske miljø.

Skolen, hvis oprindelse kan spores tilbage til 1902 fra den tidligere sygeplejeskole Jewish Hospital School of Nursing, er blevet et nationalt anerkendt institut for innovative uddannelsesprogrammer og fremme af viden inden for sygepleje via relevant forskning. Skolens store udvalg af sygeplejeprogrammer (herunder forskellige bachelor- og kandidatgrader og, for nylig, Doctor of Nursing Practice/PhD in Nursing-programmet (DNP/PhD) understreger dens hovedfokus, nemlig at udklække folk, som er parat til at indgå på arbejdspladsen, samt at udpege og dyrke talent for at komme med væsentlige bidrag både på den praktiske og akademiske arena.

At gøre en forskel

Skolens vækst og de høje mål, den sætter for sine studerende, medførte, at Goldfarb gik i gang med dens mest ambitiøse projekt til dato. Skolen blev tilført 40 millioner USD til at etablere en ny bygning med de nyeste træningsfaciliteter til at understøtte dens programmer. Med tanke på værdien af simulationstræning som en metode til at forberede de studerende på de unikke udfordringer på arbejdspladsen byggede man 6 simulationslaboratorier, som dækkede et læringsområdet på ca. 3.200 m2, og som var fuldt udstyret med flere patientsimulatorer, audiovisuelle systemer og færdighedstrænere.

Beth Haas, Clinical Simulation Institute Director, er ikke i tvivl om den positive effekt, som simulationsmulighederne har på de studerende. "Simulationslaboratorierne har haft en stor indvirkning på vores studerende, fordi de kan begå deres fejl i et sikkert miljø uden nogen stor risiko. Laboratorierne gør det muligt for de studerende at raffinere deres færdigheder, inden de kommer ud til patienterne, med det endelige mål at forbedre patientudfald og plejekvaliteten."