Ud over den treårige Bachelor-uddannelse tilbyder Gjøvik University College også etårige sundhedsstudier, flere 18-måneders efteruddannelser til specialsygeplejersker og Master-programmer.

 

Fra færdighedstræning til komplette simulationer

Two Gjøvik University College student examining a simulated patient.

Skolen købte en SimMan i 2002, men i starten blev den humane patientsimulator kun brugt til færdighedstræning. Komplet simulationstræning var et nyt koncept for de fleste i starten af 2000'erne. For at få førstehånds-viden og erfaring med den nye metode begyndte fakultetsmedlem og primus motor Terje Ødegården at stille gratis simulationstræning til rådighed på nærliggende hospitaler. Med tiden kunne Terje Ødegården's team afholde træningskurser, som genererede indtægter og skabte det nødvendige økonomiske grundlag for at udvikle og udvide skolens egne simulationsfaciliteter. Undervisningens kvalitet blev forbedret, fordi der i højere grad blev taget højde for elevernes træningsbehov. Roger Lian er Dean for Health, Care and Nursing og siger  "Jeg er helt overbevist om, at simulationstræning er med til at styrke behandlingskvaliteten, og at den gør os i stand til at opfylde fremtidens krav.''

 

                                                                    

Simulationsprogrammet

I dag tilbyder skolen kompetencehåndtering, protokoltræning, krisestyring (CRM) og benytter både færdighedstræning og komplette simulationer til at opfylde forskellige, definerede læringsmål. Lange, personlige, instruktørstyrede debriefinger er en naturlig del af træningen, hvor videoklip, som er optaget under scenarierne, anvendes til at illustrere, hvad der gik godt, og hvor der er brug for forbedringer.

Skolen udbyder også simulationstræning til eksterne kunder som hospitaler, offentlige organisationer og virksomheder ud over at afholde instruktørkurser (kaldet "træn træneren"). Alt i alt afholder skolen simulationstræning for cirka 1000 personer om året.

 

Træningsfaciliteter

Gjøvik College administrerer fire fuldskala-simulationsrum, to kontrolrum, fire klasseværelser, som også anvendes til debriefing, to 2 auditorier, diverse laboratorier og 24 hospitalssenge.

 

Statsminister indvier laboratorier

Prime Minister Jens Stoltenberg reached a speed of 130 km/hour trying out the ambulance at Gjøvik University College. 
Foto af Maria Lillemoen. 

Tidligere på året indviede Norges statsminister Jens Stoltenberg officielt præhospitalslaboratoriet og ambulancesimulatoren. Han var meget imponeret over projekterne. Ambulancesimulatoren, som er monteret på et bevægeligt under-stel, giver de studerende mulighed for at opleve, hvordan det er at behandle patienter under kørslen. 

Dean Roger Lian tilføjer "Det er vigtigt for os at udvikle præ-hospitalsekspertise i et miljø, som er under konstant udvikling og for at bevare fokus på patient-sikkerheden.''   

                                                                 

Personale

 • Direktør/instruktør
 • 1 tekniker
 • Egne instruktører:
  • 11 sygeplejersker (fakultetsmedlemmer)
  • 1 røntgentekniker
 • Tilknyttede instruktører:
  • 3 læger
  • 1 intensivsygeplejerske
  • 1 sygeplejerske

 

Hvad har man opnået

De avancerede simulationsfaciliteter har sikret, at alle skolens sygeplejeelever nu gennemfører et antal omfattende simulationer i praksis, og at træningen sker i et sikkert og kontrolleret miljø. Sammen med de efterfølgende debriefingsessioner sikrer simulationstræningen, at de studerende er langt bedre klædt på til klinisk praksis.