Emergency Training Resources (ETR) er den akutmedicinske og sikkerhedsmæssige træningsdivision af Danbury Health Care Affiliates. Den fungerer i samarbejde med Danbury Hospital som den væsentligste sundhedsudbyder for det større Danbury-område. ETR har leveret førende konsulent- og uddannelsesprogrammer til virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med offentlig sikkerhed, samt sundheds- og statslige organisationer siden 1999.

Inden for sin komplette portefølje af træningsprogrammer tilbyder ETR træning i både basal og avanceret genoplivning til akutmedicinsk personel, førstehjælpsteams og medlemmer af offentligheden, der er engageret i sociale projekter. Med dette brede spektrum af individuelle træningsbehov udmærker ETR sig ved at være i stand til at skræddersy træningsprogrammerne i henhold hertil. De udmærker sig også ved at være den første træningsorganisation i staten Connecticut, der tilbyder ACLS (advanced cardiac life support) Experienced Provider-kurset.

Realistiske træningsscenarier for både medicinske fagfolk og ikke-sagkyndige respondere

For at afspejle deres forskelligartede kundebases behov ledte ETR efter en måde, hvorpå de kunne tilbyde flere realistiske træningsscenarier, uanset om deltagerne var familiemedlemmer, som ønskede at lære af udføre HLR (hjerte-lunge-redning) på en restituerende hjertepatient, eller skadestuelæger, som havde behov for at kunne behandle et skudsår.

Rommie Duckworth, træningskoordinator for ETR, indså, at uanset niveauet af tidligere medicinsk træning eller almen viden var det en unik træningsudfordring at omsætte teori til praktisk kompetence i virkelige akutsituationer. Han besluttede sig derfor til at udarbejde uddannelsesprogrammer med passende værktøjer til at udfylde kløften.

Anvendelse af konceptet "læringscirkel"

Konceptet "læringscirkel" omfatter 5 "læringsstile", som, når de anvendes i den rigtige rækkefølge, udgør en trinvis proces til at opnå kompetence inden for en given opgave.

I forbindelse med levering af træningsløsninger, som er forenelige med denne metode, kom Rommie Duckworth i kontakt med Laerdal, og man drøftede etableringen af et simulationslaboratorium som en totalløsning i stedet for bare enkelte udstyrsdele.

Opbygning og vedligeholdelse af kompetencer i et risikofrit miljø

ETR skulle levere alle aspekter af træning - fra undervisning i ny viden og færdigheder til at vænne deltagerne til at prioritere og tage hurtige og sikre beslutninger, når der opstår forskellige akutte situationer, fra realistisk teamtræning til demonstration af et højt kompetenceniveau ved forberedelse til en virkelig situation.

Ud over en førstegenerations SimMan byggede ETR deres laboratorium med BLS/HLR-træningsdukker, Resusci Anne med færdighedsmåler og diverse i.v. arme og intubationshoveder. Duckworth fandt, at deltagerne fik mere tiltro til deres færdigheder via integration af de leverede Laerdal-produkter, "Når SimMan blev brugt, kunne træningsholdet vise, hvordan alle delene passede sammen… Produkterne og de ting, vi foretager os, fra ikke-interaktive dukker op til den mest interaktive dukke, gør, at deltagerne kan udføre deres job med selvtillid inden for deres ekspertiseområder."

At slutte simulationsringen ved at evaluere præstationen efter scenariet

Duckworth ser frem til at bruge træningsscenarier til at evaluere deltagernes præstation efter en simulation og forestiller sig ETRs program i et omfattende simulationslaboratorium. Apropos Laerdals støtte under udviklingen af laboratoriet siger Duckworth, "Både salgskonsulenter og teknikere har alle vist ejerskab over for produkterne. Hvis jeg har et spørgsmål eller et problem, er de lige så optagede af dette, som jeg er, uanset hvem jeg taler med. Alle er eksperter, og Laerdal har givet mig en virkelig god kundebehandling."