Bolzano-Bozen-provinsen, også kaldet Sydtyrol, er en selvstændig provins i Norditalien, der ligger syd for Østrig direkte i Alperne.

Provinsen består udelukkende af bjerglandskab og er kendt for sine mange dale. Af de to officielle sprog italiensk og tysk er sidstnævnte det, der tales hyppigst. Området bebos af en halv million mennesker og besøges årligt af yderligere 13 millioner turister. De to største byer, Bolzano og Merano, administrerer store hospitaler, og der er placeret yderligere 6 små hospitaler på strategiske steder rundt omkring i regionen.

Udfordringer for Weisses Kreuz's akutmedicinske tjeneste

Spredte landsbyer i et typisk alpint landskab med skiftende vejrforhold kombineret med stejle og snoede bjergveje giver den akutmedicinske tjeneste konstante udfordringer. Regionens største akutmedicinske tjeneste, Weisses Kreuz (Hvide Kors), blev etableret i 1965 med det formål at yde hjælp til syge og tilskadekomne personer og sikre sikker transport til hospitalet. Weisses Kreuz er nu blandt de største akutmedicinske tjenester på det europæiske kontinent.

Hovedkvarteret og den største ambulancestation ligger i hovedstaden Bolzano-Bozen. Ud over administrationscentret, træningsfaciliteter og workshops ligger luftambulancens hovedbase også her.

Organisering af den akutmedicinske tjeneste

Alarmcentralerne er bemandet med personale (herunder læger), som er i stand til at vurdere hvilke ressourcer, der kræves til hver nødsituation. Da italiensk ambulancepersonale får tildelt færre opgaver, der er relateret til patientbehandling, end andre stedet, får de hjælp fra akutlæger (med anvendelse af mindre, veludstyrede "rendezvous"-køretøjer eller helikoptere), når der kræves yderligere medicinsk assistance. Akutambulancer er bemandet med to paramedicinere og undertiden en sygeplejerske og er normalt forsynet med det nyeste akutudstyr som f.eks. HeartStart MRx med 12-afledningers EKG, kapnografi, SpO2 /blodtryk og QCPR (Quality CPR). De fleste transportambulancer er udstyret med produkter til akutbehandling som f.eks. defibrillatorer og halskraver.Træning

Paramedicinerne gennemgår en grundig træning på Weisses Kreuz's egen ambulanceskole, og træningen udføres i henhold til nationale og regionale standarder. Træningen består af 3 niveauer, som alle afsluttes med en prøve. De bedste paramedicinere har 260 timers teoretisk træning og mindst 160 timers praktisk træning. Der kræves årlig genopfriskningstræning og recertificering inden for specifikke discipliner. Weisses Kreuz sørger for specialtræning af en gruppe af paramedicinere, sygeplejersker og læger for at sikre, at de er forberedt på aktioner under ekstreme vejrforhold, som kan forekomme i de høje alper.

Simulationstræning

Weisses Kreuz begyndte at anvende patientsimulatorer, så snart de kom på markedet, og både SimMan og SimBaby bruges nu aktivt i træningen. Hvert scenarie optages audiovisuelt på DVD og analyseres ved de efterfølgende debriefing-sessioner for at forbedre læringsresultaterne fra simulationstræningen.

Kvalitetssikring

Weisses Kreuz har stærkt fokus på kvalitetssikring. Tjenesten har udviklet en professionel træningsdivision, som ud over at levere basal akutmedicinsk træning og paramedicinsk træning også har taget initiativer til at sikre, at den allerede erhvervede viden og praktiske færdigheder vedligeholdes. For at muliggøre løbende færdighedsforbedring og sikre sikker og optimal patientbehandling besluttede Weisses Kreuz at introducere QCPR, et koncept, som via sensorer placeret på patientens bryst, giver feedback om kvaliteten af kompressionerne under genoplivning (i henhold til retningslinjerne fra det italienske Resuscitation Council). Takket være denne nye teknologi er Weisses Kreuz nu i stand til at sikre ensartet HLR-behandling af høj kvalitet.

Projekter med det formål at øge sandsynligheden for overlevelse

Ud over at levere akutmedicinsk tjeneste til den almindelige befolkning i Sydtyrol, tager Weisses Kreuz sig også af de millioner af turister, som besøger området hvert år. Organisationen har en oprigtig ambition om at fremme sikkerheden og forbedre de kliniske udfald, og den har derfor igangsat flere produkter:

1. Udbredelse af HLR-træning i befolkningen

Mindst 4000 skolebørn vil årligt bruge det selvorienterede MiniAnne-program for at lære og øve sig i HLR. Denne bestræbelse følges op af forskning udført af professor Uwe Kreimeier, MD, lektor på University of Munich Hospital, og hans team.

2. Udbredelse af viden om førstehjælp

For at tilskynde flere mennesker til at gøre sig bekendt med førstehjælp introducerede Weisses Kreuz en gratis, smart førstehjælpsvejledning til iPhone og/eller IPod Touch. Applikationen, som også fungerer på andre smart-telefoner, fås på tysk, italiensk og engelsk. Applikationen er hidtil blev downloadet mere end 250.000 gange verden over. Klik for at downloade applikationen her: http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=295175159&mt=8