BATLS-kurset (British Battlefield Advanced Trauma Life Support, kursus i behandling af sårede på slagmarken) havde været en væsentlig del af præmissionstræningen i næsten et årti, da komplette simulationer blev integreret i kurset i 2006. Tidligere gjorde centret brug af de mere basale dukker, men instruktørerne oplever, at de avancerede simulatorer forstærker træningen, da disse simulatorer gør det meget nemmere at fremstille virkelige situationer og udføre teamtræning.

 

Udførelse af simulationsscenarier 

Training in the simulation lab.

Det alarmerede team informeres om baggrunden for en umiddelbar hændelse og introduceres derefter til simulatoren, som vil fungere som deres patient under det fore-stående scenarie. Instruktøren sidder i kontrolrummet ved siden af simulationslaboratoriet.   Derfra kan instruktøren dynamisk kontrollere simulatorens vitale og fysiske tegn og tilpasse sværheds-graden alt efter, hvordan scenariet udspiller sig i det tilstødende rum. Via en mikrofon, som er anbragt inde i dukken, kan instruktøren give patientsimulatoren en stemme, og ved hjælp af et envejsspejl kan han observere den igangværende aktivitet.

 

Debriefing

Alle simulationsscenarier optages på video og anvendes under den efterfølgende strukturerede debriefing, hvor man diskuterer, hvad der gik godt, og hvad der kunne gøres bedre næste gang.    

 

Military personnel training tactical field care.

Evaluering af træningsmetoden

For at evaluere simulation som en metode til medicinsk træning inden for militæret fik i alt 117 konsekutive deltagere (læger, sygeplejersker og sanitetsfolk), som deltog i et svensk BATLS-kursus, et spørgeskema, som omfattede følgende udsagn: 

  • Simulationstræning gave mig en oplevelse af realisme
  • Simulationstræning har forbedret mine genoplivningsfærdigheder i forbindelse med traumer
  • Audiovisuelle effekter under scenariet forstærkede min oplevelse af realisme
  • Simulationstræning har forbedret min evne til at give et positivt bidrag til teampræstationen.

 

Resultater

Et ‘positivt svar’ blev defineret som ≥4 på en 5-punkts Likert-skala. Alle 117 deltagere svarede på spørgeskemaet, og den tilsvarende procentdel af positive svar lå på  71,8 - 94,0 %.  

 

Konklusion

Simulationstræning bliver mere og mere populært til træning af ikke-tekniske teamfærdigheder. Når simulationslaboratoriet bruges, er det ret nemt at skabe komplekse scenarier ved at kombinere medicinske udfordringer med problemstillinger vedrørende kommando og kontrol, sikkerhed og kommunikation. De nye trådløse simulatorer gør det nemmere at udvide brugen af simulatorerne og udføre in situ træning udendørs og inde i køretøjer.