Emergency Training Resources (ETR) er avdelingen for akutt medisinsk og sikkerhetsopplæring ved Danbury Health Care Affiliates, og er sammen med Danbury Hospital den fremste lokale leverandøren av helsetjenester i Danbury-regionen. ETR har bidratt med ledende konsultasjons- og utdanningsprogrammer til bedrifter, offentlige sikkerhetsinstitusjoner og helse- og statsetater siden 1999.

ETR tilbyr en rekke opplæringsprogrammer, inkludert grunnleggende og avansert førstehjelp til beredskapspersonell, utrykningspersonell og til lekfolk som deltar i lokale velferdsprosjekter. Med så mange forskjellige opplæringsbehov skiller ETR seg ut ved at de likevel klarer å tilpasse sine programmer til individuelle behov. Organisasjonen er også den første i staten Connecticut som tilbyr AHLR kurs for erfarne livreddere.  

Scenarier for både medisinske fagfolk og lekfolk: For å gjenspeile sine mange kunders forskjellige læringsbehov, ønsket ETR å tilby sine mange forkjellige kunder mer realistiske treningsscenarier; det være seg familiemedlemmer som ønsket å lære mer om HLR til hjertepasienter eller leger som trengte opplæring i hvordan håndtere skuddskader.   

Rommie Duckworth, treningskoordinator for ETR, innså utfordingen som ligger i å overføre teoretisk kunnskap til praktisk kompetanse, uansett ens faglige bakgrunn. Han tok derfor fatt på å utvikle utdanningsprogrammer som kunne gjøre denne overgangen lettere.

Læringssirkelen: Konseptet "læringssirkelen" omfatter fem læringsmåter som, når disse tas i bruk i riktig rekkefølge, hjelper en å oppnå kompetanse på en trinnvis måte.

Rommie Duckworth utviklet etter hvert løsninger som var kompatible med læringssirkelen, og etter hvert ble det naturlig å vurdere et simuleringslaboratorium som en komplett løsning i stedet for bruk av enkle ferdighetstrenere.

Bygge kompetanse i et risikofritt miljø: ETR var avhengig av å kunne tilby alle slags typer trening; fra det å erverve ny kunnskap og nye ferdigheter til det å kunne prioritere og ta raske og riktige beslutninger i henhold til hvordan forskjellige nødssituasjoner utviklet seg; fra å trene på samhandling til å kunne utvise høyt kompetansenivå når det virkelig gjelder.

Utstyr: I tillegg til en førstegenerasjons SimMan, bygde ETR laboratoriet sitt med treningsdukker for opplæring og trening i førstehjelp og HLR, Resusci Anne med Skill Meter (Ferdighetsmåler) og forskjellige IV-armer og intubasjonshoder. Duckworth så at deltakerne ble mer komfortable og selvsikre med hensyn til egen prestasjon etter at simuleringsproduktene ble integrert, og hevder at "Når SimMan ble tatt i bruk, kunne treningsgruppen bedre vise helheten i behandlingen. Med våre produkter og aktiviteter, fra ikke-interaktive dukker til den mest interaktive simuleringsdukken, oppnår deltakerne nå en helt annen selvtillit på sine ansvarsområder enn hva de gjorde tidligere."

Evaluering: Duckworth gleder seg til å bruke scenarier til å evaluere deltakernes prestasjoner under simuleringstrening, og ser for seg ETRs programmer brukt i et større simuleringslaboratorium.