Casestudier

Lær om hvordan andre sykehus og universiteter implementerer simuleringstrening.

Her er informasjon om finansiering, bemanning, valg av pensum, metodikk, utstyr og treningsfasiliter, samt beskrivelser av utfordringer og identifiserte fordeler man har opplevd så langt.