Gå til innhold

SimBaby

SimBaby er en avansert pasientsimulator som er ideell for opplæring i alle aspekter av barnepleie. SimBaby har realistisk anatomi og klinisk funksjonalitet, og er egnet for alle typer opplæring, alt fra rutinepleie til kritiske nødssituasjoner. 

Behandling av skadde barn krever realistisk teamopplæring for å sikre at helsepersonellet har gode ferdigheter slik at de kan respondere, diagnostisere og behandle kritisk syke barn i en nødssituasjon. SimBaby™ har en realistisk anatomi og klinisk funksjonalitet som hjelper helsepersonell å øve og perfeksjonere sine ferdigheter via praktisk erfaring som sikrer best mulige resultater for de yngste pasientene.

Effektiv behandling og pleie

Behandling og pleie av nyfødte kan by på mange utfordringer for helsepersonell. I løpet av det første leveåret skjer det store fysiologiske endringer hos barnet. Bruk av simulering i undervisningen kan hjelpe både studenter og helsepersonell til stadig å forbedre sine kliniske ferdigheter, slik at man best mulig ivaretar de minste pasientene.

Realistisk opplæring

SimBaby kan hjelpe veiledere å tilrettelegge for en realistisk treningssesjon slik at deltagerene er best mulig rustet for å møte en behandlingssituasjon. Ved å trene i kryssfunksjonelle team kan et simuleringscenario gjenskape virkelige situasjoner og gi deltagerene følelsen av å ta livskritiske avgjørelser før de møter en reell pasientsituasjon.

Bygg kompetanse

Pasientutfall er avhengig av helsepersonellets kompetanse. Å trene på realistiske prosedyrer slik som defibrillering, intubering og luftveishåndtering gir helsepersonell muligheten til å trene på kjerneferdigheter i et risikofritt øvingsmiljø. Dermed er de best mulig forberedt når en akutt situasjon oppstår.  

Operer ved bruk av LLEAP

LLEAP operativ programvare gjør simuleringstreningen enkel og effektiv, både underveis i treningssesjonen og når det gjelder håndtering og utvikling av scenarier.

Fordi du med LLEAP kan bruke de samme pasientscenariene på alle Laerdals pasientsimulatorer, trenger du mindre forberedelsetid og du får mer tid til å undervise.

Finn ut mer 

Bruk SimCenter for å forbedre simuleringstreningen

Egendefinerte scenarier og instruktørkontroll i sanntid gjør at scenariene kan tilpasses og utvikles i overensstemmelse med dine spesifikke læringsmål.

SimCenter gir enkel tilgang til et validert innhold fra simuleringseksperter over hele verden, slik at du kan dra nytte av erfaringene deres og få mest mulig ut av hver læringssesjon.

Finn et bredt spekter av scenarier på www.mysimcenter.com.

SimBaby er en avansert barnepasientsimulator som er ideell for opplæring i alle aspekter av barnepleie. SimBaby har realistisk anatomi og klinisk funksjonalitet, og er egnet for alle typer opplæring, alt fra rutinepleie til kritiske nødssituasjoner.

Spesifikasjoner

Normal og vanskelig luftvei

 • Luftveisåpning oppnådd ved å vippe hodet bakover og løfte kjeven

 • Orofaryngeale og nasofaryngeale luftveier

 • Bag-ventil-maske-ventilering

 • Orotrakeal og nasotrakeal intubasjon

 • Sellick-manøver

 • Innsetting av LMA

 • Innsetting av endotrakeal slange

 • Fiberoptisk intubasjon

 • Innsetting av ventrikkelsonde

 • Variabelt lungesamsvar

 • Variabel luftveismotstand

 • Tungeødem

 • Larynxspasme

 • Faryngeal opphovning

 • Redusert lungesamsvar

 • Intubasjon i høyre hovedbronkie

 • Gastrisk utvidelse

Lungesystem

 • Spontanrespirasjon med variabel frekvens, dybde og regularitet

 • Bilateral og unilateral brystheving og -fall

 • CO2-ekshalering

 • Normale og unormale pustelyder - bilaterale

 • Lungelyder: normal, grov knitring, mild knitring, hvesing, stridor og rhonchi

 • Oksygenmetning

 • Paradoksal repirasjon

 • Sammentrekninger

 • Pneumothorax

 • Unilateral brystbevegelse

 • Unilaterale pustelyder

 • Unilateral nåltorakocentese, midt-klavikulær

 • Unilateral innsetting av thorax-slange

Kardiovaskulært system

 • Omfattende EKG-bibliotek med frekvenser fra 20 - 360

 • HLR-kompresjoner genererer merkbare pulser, blodtrykksbølgeskjema og genererer EKG-artefakter

 • Hjertelyser: normal, systoliske bilyder, holosystoliske bilyder, diastoliske bilyder, kontinuerlige bilyder og gallopp

 • Blodtrykk (BP) målt manuelt ved auskultasjon av Korotkoff-lyder

 • Pulser: unilateral radial og brakial puls og bilaterale femorale pulser synkronisert med EKG

 • Pulsstyrke variabel med BP

 • Visning av hjerterytmer vi 3-lednings EKG-overvåkning

 • 12-avlednings dynamisk EKG-display

 • Defibrillering i sanntid, pacing og kardioversjon

Vaskulær tilgang

 • Venøs tilgang antecubital fossae, dorsum i hånden og lang saphenous-vene

 • Bilateral IO/IV-innsetting ben

 • IV bolus og infusjon

 • Simulert blodtilbakestrømning ved venøs kanylering

Andre funksjoner

 • Utskiftbare øyne med normale, sammentrukne og oppblåste (dilaterte) pupiller

 • Fontanellen kan fremstå som normal eller bulende

 • Torso-bevegelse

 • Stemmelyder: gråt, tilfredshet, hoste og hikke

Simulert pasientmonitor

 • Svært konfigurerbar pasientmonitor

 • Simulerer flere parametere inkludert: ECG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF og andre

 • Multimediakapasitet: radiologifiler, mediafiler, laboratorieresultater

 • Berøringsskjerm

 • Multinivåalarm

Programvarefunksjoner

 • Brukervennlig programvare

 • Manuell kontroll over alle parametere

 • Scenarier, inkludert trender og førere, kan forhåndsprogrammeres av brukeren eller lastes ned på SimStore

 • Web-kameraopptak

 • Gå gjennom hendelsesloggen sammen med synkronisert opptak av pasientskjerm og intern video

You must be logged in to submit the form.