Przejdź do treści

Managing a Pneumothorax with the ASL 5000™ Lung Solution for SimMan® (Leczenie odmy opłucnowej przy wykorzystaniu ASL 5000™ Lung Solution z symulatorem SimMan®)

Webinarium na życzenie