Gå vidare till

Simulatorn Nursing Anne

Omvårdnad och patientvård

Utvecklad för sjuksköterskeutbildning, från grundläggande bedömning till avancerad praktik. 

Utformad efter synpunkter från ledande lärare och utbildningsinstitutioner för sjuksköterskor runt om i världen. Denna engagerande och robusta plattform gör det möjligt för sjuksköterskor att praktisera ett brett urval av kompetenser, både som färdighetstränare och som en realistisk kvinnlig patientsimulator.  Kursdeltagarna kan säkert och realistiskt öva sjuksköterskans kärnkompetenser, från grundläggande bedömningar och kritiskt tänkande till avancerade interventioner. 

Simulatorn Nursing Anne kan förbeställas från och med den 15 september 2017, och vi förväntar oss att den första leveransen av beställda produkter kommer i mars 2018.

För kompetenscentrum som vill börja använda simulering erbjuder simulatorn Nursing Anne större naturtrogenhet och mindre komplicerade inställningar och enklare underhåll än många andra liknande, delvis verklighetstrogna modeller.

Rebecca Cockrell, MSN, RN – Hinds Community College – sjuksköterska och samordnare för lärandelabb/klinisk praktik – Nursing Allied Health Center

Använder ni redan Nursing Anne?

Nursing Anne har varit och kommer att fortsätta vara ett trovärdigt och pålitligt träningsverktyg vid sjuksköterskeutbildningar. Beroende på utbildningsmål eller kursplan kan ni behöva en lösning som är mer naturtrogen och erbjuder ytterligare övningsmöjligheter.  Simulatorn Nursing Anne är den perfekta simulatorn för att överbrygga gapet mellan låg och hög naturtrogenhet vid vårdutbildning.  Dockan kan användas som färdighetstränare eller kvinnlig helkroppssimulator, och ger studerande och sjuksköterskor möjlighet att öva kärnkompetenser, förbättra sina kliniska färdigheter och uppleva realistiska patientsituationer som förbereder dem för att ge vård på högsta nivå.  Med simulatorn Nursing Anne i ert befintliga simuleringsprogram kan ni ta utbildningen till en högre nivå.

Drift- och avrapporteringsalternativ

Oavsett om du använder SimPad PLUS eller en LLEAP PC för att köra din simulering, är programvaran enkel och effektiv att använda för scenariebaserad träning. De intuitiva operativsystemen erbjuder flexibel hantering av patientparametrar, integrerad data och videoinspelning, liksom simulerade patientövervakningsfunktioner. Välj operativsystem som fungerar bäst för dina träningsbehov.

Använder ni redan SimPad-system, SimPad PLUS-system eller LLEAP? Då är det ännu enklare att integrera simulatorn Nursing Anne i ert befintliga simuleringsprogram.  Simulatorn Nursing Anne är helt kompatibel med dessa operativsystem från Laerdal. Det enda som behövs är en gratis programuppdatering för att säkerställa kompatibiliteten.

Förberedd för förbättrad defibrilleringsträning

Genom att ansluta ShockLink till SimMan ALS är det möjligt att använda en skarp defibrillator med träningselektroder. Träningsmoment såsom den tid det tar att utföra HLR, placera elektroderna korrekt och skicka en stöt med minimala avbrott sparas automatiskt i dataloggen i SimPad PLUS eller LLEAP för bedömning och rapportering.

Ett kompletterande inköp av en ShockLink krävs.

Lär dig mer om ShockLink och kompatibla defibrillatorer >

Simuleringsträning är mer än bara en docka

På Laerdal tror vi att en framgångsrik simuleringsutbildning handlar om mer än att bara tillhandahålla en högst naturtrogen docka. Därför erbjuder vi ett brett sortiment av tillvalsprodukter och -tjänster, såsom scenarion, videorapporter, teknisk service och utbildningsstöd genom interna eller externa användarkurser. 

Simulatorn Nursing Anne kan förbeställas från och med den 15 september 2017, och vi förväntar oss att den första leveransen av beställda produkter kommer i mars 2018.

Specifikation

Helt trådlös och fristående
Inbyggt el- och tryckluftssystem
Kompletterande nätverksanslutning och elförsörjning via kabel
Trådlös integration med befintliga datornätverk

Leder/rörelseomfång
 • Fullt ledad docka för realistisk patientupplevelse.
 • Huvudet kan böjas för att föra hakan mot bröstkorgen och bibehålla positionen tills den ändras manuellt.
 • Alla mekaniska, elektriska och pneumatiska anslutningar görs samtidigt som benen kopplas till bäckenet.
 • Sitter utan stöd och kan böjas vid midjan för att stödjas mot knäna (s.k. tripod-läge).
Palperbar anatomi

Den palperbara anatomin för patientbedömningar och lokalisering av strukturer omfattar nyckelben, bröstben, ryggrad, revben (framifrån och från sidan), xifoidben, skulderblad, främre övre höftbenskam, blygdbensfog och lårbensutskott.

Patientvård och -bedömningar
 • Peruk för hårvårdsövningar
 • Blinkande ögon med justerbar blinkfrekvens och möjlighet att hålla ögonen öppna, stängda eller delvis stängda
 • Utbytbara pupiller (normala, vidgade och sammandragna)
 • Yttre hörselgång för övning av sköljning och rengöring
 • Nästamponad
 • Löstagbar övre tandprotes för mun- och tandprotesvård
 • Tårna kan spridas för övning av såromläggning
Luftväg
 • Realistisk luftväg med gomspene, struplock, stämband och matstrupe
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft med ledad käke
 • Krikoidtryck (Sellicks manöver)
 • Sugning (oral och nasofaryngeal)
 • Olika sätt att ge syrgas med synlig höjning av bröstkorgen, bl.a. näskanyl, mask, trakeostomikrage/-mask, CPAP-utrustning
 • Ventilering med andningsballong och mask
 • Orotrakeal intubering
 • Nasotrakeal intubering
 • Införande av supraglottisk luftväg

 • Intubering med ET-tub

Nasogastrisk sond (NG-sond)
 • Införande av nasogastrisk sond
 • Korrekta anatomiska landmärken för utprovning av sond (näsa till öronlob till xifoidben).
 • Spolning och sondmatning
 • Intern magsäcksbehållare med kapacitet för 500 ml vätska, extern snabbpåfyllningsport och extern påse för stora infusionsvolymer (tillval).
 Trakeostomi
 • Dold port i halsen för införande av trakeostomitub.
 • Trakeostomivård
 • Behållare med vätska för övning av sugning.
 • Ventilering med bröstkorg som höjer sig.
Bröstkompressioner
 • Bröstkompressioner med maximalt kompressionsdjup på 70 mm.

 

Injektioner

Intravenöst (IV)
 • Armar med dubbelsidigt förberedda IV-portar med kapacitet för vätskeadministrering vid anslutning till en vätskepåse.
 • Kvinnlig arm med flera vener för IV-träning tillgänglig som tillval, med möjlighet till IV-placering, vätskeadministrering och flebotomi.
Intramuskulärt
 • Injektionsställen: bilateralt i deltamuskel, ventroglutealt, dorsoglutealt samt i lårmuskel.
 • Palperbar anatomi som stöd för val av injektionsställe omfattar främre övre höftbenskam, blygdbensfog och lårbensutskott.
Central venkateter (CVK)
 • Osynlig port nedanför nyckelbenet för inläggning av CVK i syfte att öva sårvård, byte av förband, spolning av katetern samt kontinuerlig eller intermittent infusion.
 • Intern CVK-behållare med kapacitet för 500 ml vätska, med extern påse för stora infusionsvolymer som tillval.
Gastrostomi
 • Osynlig port i övre vänster buk för inläggning av PEG eller gastrostomitub för matning.
 • Intern behållare med kapacitet för 500 ml vätska, med extern påse för stora infusionsvolymer som tillval.
Stomi
 • Kolostomi med hålanslutning till vätskebehållare för övning av sköljning.
 • Tre utbytbara stomier: normal, mörk (ischemisk) och infekterad.
 • Området runt kolostomin kan förses med stomipåse bestående av hudbarriär och påse.
Genitalier
 • Kvinnliga genitalier med verklighetstrogen känsla och realistisk anatomi, omfattar yttre blygdläppar, inre blygdläppar, urinmynning, klitoris och vagina.
 • Inre blygdläppar i naturlig sluten position kan säras för att exponera urinmynningen.
Perinealvård
 • Patientsimulatorn kan inta gynekologisk position för vård av perineum.
 • Genitalierna kan tvättas med tvättlapp och varmt vatten och blygdläpparna säras för rengöring.
Urinkateterisering
 • Ryggläge med böjda knän möjligt.
 • Genitalierna är avpassade för både intermittent kateter och kvarkateter (KAD).
 • Genitalierna ansluts till ett internt system med intern urinbehållare för urinkateterisering, med möjlighet till trycksättning för korrekt återflöde.
 • Urinbehållaren har en extern snabbpåfyllningsport för enkel påfyllning.
 • Genitalierna kan rengöras med betain- eller klorhexidinprodukter och är kompatibla med de glycerin-/vattenbaserade smörjmedel som vanligtvis ingår i katetersatser.
Vaginala suppositorier/läkemedel
 • Vaginala suppositorier och andra vaginala läkemedel kan föras in i vaginalkanalen.
Lavemang
 • Manövrering till Sims position för administrering av lavemang är möjlig.
 • Genitalierna kan anslutas till en extern påsbehållare vid administrering av lavemang.
Rektala suppositorier
 • Verkliga och simulerade rektala suppositorier kan föras in i analöppningen.

 

SimPad PLUS, SimPad Classic eller LLEAP-system krävs för att använda simulatorn Nursing Anne. SimPad PLUS och LLEAP-systemet säljs separat. Mer information finns på produktsidorna för SimPad PLUS eller LLEAP.
Andning
 • Spontan andning synkroniserad med vald andningsfrekvens (0‒60 slag per minut).
 • Bilateral höjning av bröstkorgen.
 • Intubering av höger huvudbronk med högersidig höjning av bröstkorgen.
Puls
 • Palperbar puls med justerbar i styrka (svag, normal eller stark), synkroniserad med EKG.
 • Bilaterala karotispulsar (samma puls på vänster och höger sida).
 • Brakialis- och radialispuls i höger och vänster arm, med oberoende styrning höger/vänster.
 • Brakialispulsen inaktiveras och stängs av om trycket i kuffen är högre än 20 mmHg.
 • Radialispulsen stängs av när trycket i brakialispulsen är högre än eller lika med det inställda systoliska blodtrycket.
 • Dubbelsidig femoralispuls (samma puls på vänster och höger sida).
 • Dubbelsidig dorsalis pedis-puls med oberoende styrning höger/vänster.
EKG
 • Möjlighet till EKG-övervakning med SimPad PLUS, SimPad Classic eller LLEAP tillsammans med ShockLink™.
Defibrillering/hjärtstimulering
 • Defibrillering, elkonvertering och hjärtstimulering tillsammans med ShockLink (övningselektroder – apex och bröstben)
Ljud
 • Hörbara röstljud samt hjärt-, lung- och tarmljud som kan auskulteras med riktigt stetoskop vid användning tillsammans med SimPad PLUS, SimPad Classic och LLEAP.
Röstljud

Förinspelade enstaka röstljud kan spelas upp med justerbar volym, antingen som enstaka händelser eller kontinuerligt upprepade. Tillgängliga ljud:

 • ­hosta
 • ­stönande
 • ­kräkning
 • ­andnöd (kontinuerligt ljud)
 • ­skrik
 • ”Ja”
 • ”Nej”
 • Det är möjligt att ladda ned röstljud till fjärrkontrollen och spela upp dem under simulering.
 • Med tillvalet trådlöst headset/mikrofon kan en användare tala genom övningsdockan.
 • Vissa patienttillstånd kan förses med specifika röstljud.

 

Lungljud

Bakre och främre lungljud synkroniserade med inställd andningsfrekvens (0‒60 slag per minut) och höjning av dockans bröstkorg.

 • ­   normalt
 • ­   grovt rassel
 • ­   krepitationer (fint rassel)
 • ­   pleurala gnidningsljud
 • ­   lunginflammation
 • ­   ronki
 • ­   stridor
 • ­   väsningar
 • ­   inget ljud

Lungljud och ljudnivå kan ställas in individuellt för varje lunga – vänster och höger, övre och nedre.

Dockan har åtta främre och sex bakre platser för lungauskultation.

Hjärtljud

Hjärtljud synkroniserade med EKG (snabböverföringssystem)

 • ­   normalt
 • ­   aortastenos
 • ­   Austin Flint-blåsljud
 • ­   friktionsgnissel
 • ­   mitralklaffprolaps
 • ­   systoliskt blåsljud
 • ­   diastoliskt blåsljud
 • ­   öppningsknäpp efter 70 ms/mitralklaffstenos

Intervall utan blodgenomströmning genererar inte hjärtljud.

Tarmljud

Dockan har fyra olika platser för auskultation av tarmljud med individuell styrning, centrerade runt naveln.

Individuell volymkontroll i varje kvadrant.

Tarmljud är kontinuerligt upprepade ljud som repeteras utan slut.

 • ­   normalt
 • ­   hög aktivitet
 • ­   borborygmi
 • ­   låg aktivitet
 • ­   inget ljud
För buken finns auskultation av fosterhjärtljud, istället för tarmljud, som tillval.
 • ­   normal fosterrytm: 140 slag per minut
 • ­   fetal takykardi: 200 slag per minut
 • ­   fetal bradykardi: 100 slag per minut
Icke-invasivt blodtryck
 • Bilateral mätning av icke-invasivt blodtryck (auskulterat eller palperat) vid användning tillsammans med SimPad PLUS, SimPad Classic eller LLEAP.
 • Korotkoffljud synkroniserade med programmerbart EKG och ljudvolym kontrollerbar i 10 steg (0‒9) i båda armarna.
 • Auskultatoriskt gap med på/av-funktion.
 • Tryckintervall på 0‒300 mmHg

 

Valfria tillbehör

 • ShockLink™
 • ­Zoll defibrillatorkontakt (ShockLink)
 • ­Physio Control® Quick Combo™-kontakt (ShockLink)
 • Arm med flera vener för IV-träning
 • Surfplattedator för instruktörer ‒ patientmonitor
 • Rugged Table-dator för instruktörer‒ patientmonitor
 • Bärbar LLEAP-dator för instruktörer‒ patientmonitor
 • Allt i ett-dator för instruktörer‒ patientmonitor
 • Trådlöst headset
Simulerad patientmonitor

Det finns också en valbar, konfigurerbar, patientmonitor med pekskärm.

När den används tillsammans med den handstyrda fjärrkontrollen tillhandahålls följande parametrar:

 • ­   puls
 • ­   blodtryck
 • ­   EKG
 • ­   SpO2
 • ­   andningsfrekvens
 • ­   temperatur

När den används tillsammans med en dator för att styra simulatorn tillhandahålls följande parametrar:

 • ­   EKG (2 kurvor)
 • ­   SpO2
 • ­   CO2
 • ­   ABT
 • ­   CBT
 • ­   PAP
 • ­   PCWP
 • ­   NICP
 • ­   TOF
 • ­   minutvolym
 • ­   temperatur (invärtes och utvärtes)
 • ­   AGT (märkning)
 • ­   awRR (andningsfrekvens i luftvägar)
 • ­   N2O
 • ­   ICP
 • ­   O2
 • ­   pH
 • ­   patientinformation
 • ­   röntgenbilder
 • ­   blodgasanalys
 • ­   12-avlednings-EKG

Den datorstyrda versionen omfattar följande funktioner:

 • ­   Infoga multimediabilder i simuleringar via patientmonitorns pekskärm.
 • ­   Infoga förinspelad video i simuleringar via patientmonitorns pekskärm.
 • ­   Infoga laboratorieresultat i simuleringar via patientmonitorns pekskärm.
 • ­   Infoga röntgenbilder i simuleringar via patientmonitorns pekskärm.

 

 

Scenarion och avrapportering

Operativsystemet kan användas i automatiskt läge (förprogrammerade scenarion) och i manuellt läge (improviserat läge där scenariots parametrar kan styras i realtid).

Operativsystemet kan integreras med avrapporteringsprogram som kombinerar synkroniserad studentlogg, patientövervakningsskärm, verkliga ljud och videoåtergivning i en enda rapportfil.

Systemet kan användas tillsammans med webbkamera.

Operativsystemet kan ansluta till en onlinebutik som säljer förprogrammerade scenarion och verktyg som kan importeras till instruktörens fjärrkontroll eller dator.

 

 

Kompatibilitet

Simulatorn Nursing Anne är kompatibel med följande system och program:

 • ­   LLEAP – Laerdal Learning Application
 • ­   SimPad® PLUS System
 • ­   SimPad® Classic System (bakåtkompatibilitet)
 • ­   SimStore™
 • ­   SimManager™
 • ­   SimView™ / SimView™ Mobile
 • ­   Session Viewer
 • ­   ShockLink™
You must be logged in to submit the form.