Gå vidare till

Simulatorn Nursing Anne

Omvårdnad och patientvård

Utvecklad för sjuksköterskeutbildning, från grundläggande bedömning till avancerad praktik. 

Utformad efter synpunkter från ledande lärare och utbildningsinstitutioner för sjuksköterskor runt om i världen. Denna engagerande och robusta plattform gör det möjligt för sjuksköterskor att praktisera ett brett urval av kompetenser, både som färdighetstränare och som en realistisk kvinnlig patientsimulator.  Kursdeltagarna kan säkert och realistiskt öva sjuksköterskans kärnkompetenser, från grundläggande bedömningar och kritiskt tänkande till avancerade interventioner. 

Simulatorn Nursing Anne kan förbeställas från och med den 15 september 2017, och vi förväntar oss att den första leveransen av beställda produkter kommer i mars 2018.

För kompetenscentrum som vill börja använda simulering erbjuder simulatorn Nursing Anne större naturtrogenhet och mindre komplicerade inställningar och enklare underhåll än många andra liknande, delvis verklighetstrogna modeller.

Rebecca Cockrell, MSN, RN – Hinds Community College – sjuksköterska och samordnare för lärandelabb/klinisk praktik – Nursing Allied Health Center

Använder ni redan Nursing Anne?

Nursing Anne har varit och kommer att fortsätta vara ett trovärdigt och pålitligt träningsverktyg vid sjuksköterskeutbildningar. Beroende på utbildningsmål eller kursplan kan ni behöva en lösning som är mer naturtrogen och erbjuder ytterligare övningsmöjligheter.  Simulatorn Nursing Anne är den perfekta simulatorn för att överbrygga gapet mellan låg och hög naturtrogenhet vid vårdutbildning.  Dockan kan användas som färdighetstränare eller kvinnlig helkroppssimulator, och ger studerande och sjuksköterskor möjlighet att öva kärnkompetenser, förbättra sina kliniska färdigheter och uppleva realistiska patientsituationer som förbereder dem för att ge vård på högsta nivå.  Med simulatorn Nursing Anne i ert befintliga simuleringsprogram kan ni ta utbildningen till en högre nivå.

Drift- och avrapporteringsalternativ

Oavsett om du använder SimPad PLUS eller en LLEAP PC för att köra din simulering, är programvaran enkel och effektiv att använda för scenariebaserad träning. De intuitiva operativsystemen erbjuder flexibel hantering av patientparametrar, integrerad data och videoinspelning, liksom simulerade patientövervakningsfunktioner. Välj operativsystem som fungerar bäst för dina träningsbehov.

Använder ni redan SimPad-system, SimPad PLUS-system eller LLEAP? Då är det ännu enklare att integrera simulatorn Nursing Anne i ert befintliga simuleringsprogram.  Simulatorn Nursing Anne är helt kompatibel med dessa operativsystem från Laerdal. Det enda som behövs är en gratis programuppdatering för att säkerställa kompatibiliteten.

Förberedd för förbättrad defibrilleringsträning

Genom att ansluta ShockLink till SimMan ALS är det möjligt att använda en skarp defibrillator med träningselektroder. Träningsmoment såsom den tid det tar att utföra HLR, placera elektroderna korrekt och skicka en stöt med minimala avbrott sparas automatiskt i dataloggen i SimPad PLUS eller LLEAP för bedömning och rapportering.

Ett kompletterande inköp av en ShockLink krävs.

Lär dig mer om ShockLink och kompatibla defibrillatorer >

Simuleringsträning är mer än bara en docka

På Laerdal tror vi att en framgångsrik simuleringsutbildning handlar om mer än att bara tillhandahålla en högst naturtrogen docka. Därför erbjuder vi ett brett sortiment av tillvalsprodukter och -tjänster, såsom scenarion, videorapporter, teknisk service och utbildningsstöd genom interna eller externa användarkurser. 

Simulatorn Nursing Anne kan förbeställas från och med den 15 september 2017, och vi förväntar oss att den första leveransen av beställda produkter kommer i mars 2018.

Specifikation

Läkemedelsadministrering

 • Administrering av örondroppar
 • Oralt via nasogastrisk sond (NG-sond)
 • Bilaterala IV-armar med förberedda injektionsportar och möjlighet till intravenös bolus eller intravenös infusion vid anslutning till en vätskepåse.
 • Kvinnlig arm med flera vener för IV-träning finns som tillval, med möjlighet till IV-kanylering
 • Injektionsställen bilateralt i deltamuskel, ventroglutealt, dorsoglutealt samt i lårmuskel.
 • Palpabel anatomi som stöd för val av injektionsställe omfattar främre övre höftbenskam, blygdbensfog och lårbensutskott.
 • Vaginala suppositorier och andra vaginala läkemedel kan föras in i vaginalkanalen.
 • Verkliga och simulerade rektala suppositorier kan föras in i analöppningen.

Hygien

 • Peruk för hårvårdsövningar
 • Yttre hörselgång för övning av spolning och rengöring
 • Munvård och munhygien
 • Löstagbar övre tandprotes för mun- och tandprotesvård
 • Sängbad och hudvård
 • Patientsimulatorn kan inta gynekologisk position för vård av perineum.
 • Perinealvård, inklusive separation av blygdläpparna för rengöring

Hudintegritet och sårvård

 • Patientpositionering för att förhindra trycksår
 • Applicering av bandage och lindor
 • Nästamponad
 • Förband och byte av förband
 • Tårna kan spridas för övning av såromläggning

Patienthantering

 • Fullt ledad docka för en realistisk patientupplevelse
 • Huvudet kan böjas för att föra hakan mot bröstkorgen och bibehålla positionen tills den ändras manuellt
 • Sitter utan stöd och kan böjas vid midjan för att stödjas mot knäna (s.k. tripod-läge)
 • Skyddsposition
 • Tekniker för patientförflyttning
 • Rörelseomfångsövningar

Näringslära

 • Korrekta anatomiska landmärken för utprovning av NG-sond (näsa till öronlob till xifoidben)
 • Spolning och sondmatning
 • Osynlig port i övre vänster buk för inläggning av PEG eller tunntarmssond (J-tub) för matning
 • Intern magsäcksbehållare med kapacitet för 500 ml vätska, extern snabbpåfyllningsport och extern påse för stora infusionsvolymer (tillval).

Urinavgång

 • Kvinnliga genitalier med realistisk anatomi som omfattar yttre blygdläppar, inre blygdläppar, urinrörets mynning, klitoris och vagina.
 • Inre blygdläppar i naturlig sluten position kan säras för att exponera urinmynningen.
 • Ryggläge med böjda knän möjligt.
 • Genitalierna är avpassade för både intermittent kateter och kvarkateter (KAD).
 • Genitalierna ansluts till ett internt system med intern urinbehållare för urinkateterisering, med möjlighet till trycksättning för korrekt återflöde.
 • Intermittent sluten kateterspolning
 • Urinbehållaren har en extern snabbpåfyllningsport för enkel påfyllning.

Tarmtömning

 • Manövrering till Sims position för administrering av lavemang möjlig.
 • Genitalierna kan anslutas till en extern påsbehållare vid administrering av lavemang.
 • Verkliga och simulerade rektala suppositorier kan föras in i analöppningen.
 • Högersidig kolostomi med hålanslutning till vätskebehållare för övning av spolning.
 • Tre utbytbara stomier: normal, mörk (ischemisk) och infekterad.
 • Byte och tömning av stomipåse.

Syresättning och blodgenomströmning

 • Realistisk luftväg med gomspene, struplock, stämband och matstrupe
 • Olika sätt att ge syrgas med synlig höjning av bröstkorgen, bl.a. näskanyl, mask, trakeostomikrage/-mask, CPAP-utrustning
 • Ventilering med andningsballong
 • Sugning (oral och nasofaryngeal)
 • Dold port i halsen för införande av trakeostomitub
 • Trakeostomivård, inklusive sugning av vätska
 • Ventilering med bröstkorgshöjning

Återupplivning

 • HLR möjlig
 • Oral/nasal intubering
 • Införande av supraglottisk luftväg
 • Ventileringsåtgärder med andningsballong
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft med ledad käke
 • Krikoidtryck (Sellicks manöver)
 • Bröstkompressioner med maximalt kompressionsdjup på 70 mm
 • Möjlighet till EKG-övervakning av livsuppehållande hjärtrytm med SimPad Plus, SimPad Classic eller LLEAP tillsammans med ShockLink

Vätske-, elektrolyt- och syra-bas-jämvikt

 • Osynlig port nedanför nyckelbenet för inläggning av CVK i syfte att öva sårvård, byte av förband, spolning av katetern samt kontinuerlig eller intermittent infusion.
 • Intern CVK-behållare med kapacitet för 500 ml vätska, med extern påse för stora infusionsvolymer som tillval.
 • Kvinnlig arm med flera vener för IV-träning finns som tillval, med möjlighet till IV-kanylering, vätskeadministrering och flebotomi.

Scenarion och avrapportering

 • Operativsystemet kan användas i automatiskt läge (förprogrammerade scenarion) och i manuellt läge (improviserat läge där scenariots parametrar kan styras i realtid).
 • Operativsystemet kan integreras med avrapporteringsprogram som kombinerar synkroniserad studentlogg, patientövervakningsskärm, verkliga ljud och videoåtergivning i en enda rapportfil.
 • Systemet kan användas tillsammans med webbkamera.
 • Operativsystemet kan ansluta till en onlinebutik som säljer förprogrammerade scenarion och verktyg som kan importeras till instruktörens fjärrkontroll eller dator.

Kompatibilitet

 • Simulatorn Nursing Anne är kompatibel med följande system och program:
  LLEAP – Laerdal Learning Application, SimPad PLUS System, SimPad Classic System (bakåtkompatibelt), SimStore, SimManager, SimView/SimView Mobile, Session Viewer, ShockLink

Valfria tillbehör

 • ShockLink
  Zoll defibrillatorkontakt (ShockLink), Physio Control® Quick Combo™-kontakt (ShockLink)
 • Arm med flera vener för IV-träning

Kommunikation

 • Förinspelade enstaka röstljud kan spelas upp med justerbar volym, antingen som enstaka händelser eller kontinuerligt upprepade. Tillgängliga ljud:
  hosta, stönande, kräkning, andnöd, andning (kontinuerligt ljud), skrik, ”Ja”, ”Nej”.
 • Med tillvalet trådlöst headset/mikrofon kan en användare tala genom simulatorn.

Ögon

 • Blinkande ögon med justerbart blinkintervall
 • Ögonen kan öppnas, slutas eller delvis öppnas för att indikera medvetandegrad.
 • Utbytbara pupiller (normala, vidgade och sammandragna)

Andning/respiration

 • Spontanandning synkroniserad med vald andningsfrekvens (0‒60 slag per minut)
 • Bilateral bröstkorgshöjning

Puls

 • Palpabel puls synkroniserad med EKG
 • Justerbar styrka (svag, normal, stark)
 • Bilaterala karotispulsar (samma puls på vänster och höger sida)
 • Brakialis- och radialispuls i höger och vänster arm, med oberoende styrning höger/vänster
 • Brakialispulsen inaktiveras och stängs av om trycket i manschetten är högre än 20 mmHg.
 • Radialispulsen stängs av när trycket i manschetten är högre än eller lika med det inställda systoliska blodtrycket.
 • Bilaterala femoralispulsar (samma puls på vänster och höger sida)
 • Bilateral dorsalis pedis-puls med oberoende styrning höger/vänster 

Icke-invasivt blodtryck

 • Bilateral mätning av icke-invasivt blodtryck (auskultation eller palpation)
 • Korotkoffljud som synkroniseras med programmerbart EKG
 • Volymkontroll för Korotkoffljud i 10 steg (0–9) i båda armarna
 • Auskultatoriskt gap med på/av-funktion
 • Tryckintervall på 0–300 mmHg

Auskultation av ljud

 • Hjärt-, lung- och tarmljud som kan auskulteras med riktigt stetoskop vid användning tillsammans med SimPad PLUS, SimPad Classic eller LLEAP.

Lungljud

 • Främre och bakre lungljud synkroniserade med inställd andningsfrekvens (0‒60 slag per minut) och höjning av dockans bröstkorg.
  normal, grovt rassel, fint rassel, pleurala gnidningsljud, pneumoni, ronki, stridor, väsande, inget ljud
 • Lungljud och ljudnivå kan ställas in individuellt för varje lunga – vänster och höger, övre och nedre.
 • Främre och bakre platser för lungauskultation

Hjärtljud

 • Hjärtljud synkroniserade med EKG (QRS):
  normal, aortastenos, Austin Flints blåsljud, friktionsgnissel, mitralisklaffprolaps, systoliskt blåsljud, diastoliskt blåsljud, öppningsknäpp efter 70 ms/mitralisklaffstenos
 • Intervall utan blodgenomströmning genererar inte hjärtljud.

Tarmljud

 • Dockan har fyra olika platser för auskultation av tarmljud med individuell styrning, centrerade runt naveln.
 • Individuell volymkontroll i varje kvadrant.
 • Tarmljud är kontinuerligt upprepade ljud som repeteras utan slut:
  normal, hyperaktiv, borborygmus, hypoaktiv, inget ljud
 • För buken finns auskultation av fosterhjärtljud, istället för tarmljud, som tillval:
  normal fosterrytm (140 slag per minut), fetal takykardi (200 slag per minut), fetal bradykardi (100 slag per minut)

Anatomi

 • Palpabel anatomi för patientbedömningar och lokalisering av strukturer omfattar
  nyckelben, bröstben, ryggrad, revben (framifrån och från sidan), xifoidben, skulderblad, främre övre höftbenskam, blygdbensfog och lårbensutskott

Styrning

 • Helt trådlös och fristående
 • Inbyggt el- och tryckluftssystem
 • Kompletterande nätverksanslutning och strömförsörjning via kabel
 • Trådlös integration med befintliga datornätverk
 • SimPad System (bakåtkompatibelt)
 • SimPad PLUS System
 • Laerdal Learning Application – LLEAP:
  Surfplatta för instruktörer ‒ patientmonitor, robust surfplatta för instruktörer ‒ patientmonitor, bärbar LLEAP-dator för instruktörer ‒ patientmonitor, allt-i-ett-dator för instruktörer ‒ patientmonitor
 • Trådlöst headset
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.